Διαβαθμίσεις στο Wing Chun


Το Wing Chun ,είναι ένα σύστημα μάχης ,δηλαδή ο τρόπος που εκφράστηκε και αναπτύχθηκε μέσα από τη Κινεζική κουλτούρα . Δεν είναι μόνο μια φυσική πειθαρχία ,μια φιλοσοφία άλλα ένας τρόπος ζωής που πέρα από τις μαχητικές ικανότητες αναπτύσσεται η αυτοπειθαρχία και το πνεύμα. Τα τελευταία χρόνια έχουν προστεθεί οι λεγόμενες αξιολογήσεις οι οποίες βοηθούν τους ασκούμενους να έχουν μια ορθή κατανόηση των τεχνικών εφαρμογών αλλά και της θεωρίας.

Eπίπεδα και βαθμοί-χρώματα ζωνών

Στο Gong Fu το σύστημα αξιολόγησης περιλαμβάνεται από μια σειρά χρωματιστών ζωνών ,το οποίο η κάθε μία απόχρωση έχει και ένα ξεχωριστό χαρακτήρα στο ταξίδι της γνώσης για το κάθε ασκούμενο . Τα χρώματα σε κάθε σύστημα Gong Fu, μπορεί να διαφέρουν από σχολή σε σχολή αλλά το νόημα είναι το ίδιο.

Στο δικό μας Κέντρο υπάρχουν δέκα ζώνες που για τη κάθε μία αναλογεί και ένα επίπεδο.

Το Αρχικό Επίπεδο περιλαμβάνει τρείς ζώνες Λευκή, Γαλάζια και Μπλε, συμβολίζει το σπόρο που ρίχνουμε για να ξεκινήσει να αναπτύσσεται ο μαθητής και να ανθίζει μέσα από την πρακτική και την δυναμική εκγύμναση . Αποκτώντας σωστή βάση των χτυπημάτων και της στάσης του σώματος.

Το Μεσαίο Επίπεδο περιλαμβάνει τρείς ζώνες ,το Μπλε σκούρο, το Καφέ και το Καφέ σκούρο . Που αναπτύσσεται η βαθύτερη κατανόηση και ωριμότητα ώστε να είναι έτοιμοι να λάβουν συνδυαστικές τεχνικές σε πιο περίπλοκες μορφές επίθεσης εναντίον δύο ή και περισσότερων αντιπάλων.

 Το Προχωρημένο Επίπεδο περιλαμβάνει τρείς ζώνες το Μαύρο ,το Γκρι και το Πράσινο . Οι ασκούμενοι έχουν φτάσει σε ένα αρκετά καλό επίπεδο δεξιοτήτων και κατανόησης που είναι σε θέση να παρέχουν την εκπαιδευτική τους εμπειρία σε χαμηλότερες βαθμίδες μαθητών και να τους βοηθούν στη καλύτερη κατανόηση των όποιων αποριών έχουν.

Το τελευταίο Επίπεδο της Χρυσής ζώνης το λεγόμενο Επίπεδο της Ολοκλήρωσης ο ασκούμενος έχει ολοκληρώσει την άοπλη και ένοπλη ύλη δηλαδή τα στάδια μάθησης .Το ταξίδι της γνώσης όμως, δεν σταματά εδώ αλλά μόλις ξεκινάει, συνεχίζοντας να εμβαθύνει τις γνώσεις του σε τεχνικό αλλά και σε φιλοσοφικό επίπεδο.