Τι είναι το Chan

Το Τσάν προέρχεται από τη λέξη Dyana ,που σημαίνει ''να σκέφτεσαι στη σιωπή'',επισκευάζοντας τις σκέψεις.Αυτό σημαίνει να σκεφτόμαστε με ησυχία ,να συγκεντρωνόμαστε αναλογιζόμενοι τη ''φιλοσοφία'' του Βουδισμού.Το Τσάν είναι μια αρχαία Ινδική πρακτική και είναι ιδιαίτερα σημαντική στην καθημερινή ζώη.Το Τσάν είναι μία μορφή ηρεμίας και ο σκοπός του είναι μέσα από την άσκηση να αποβάλει την εσωτερική παρέμβαση και τους εξωτερικούς πειρασμούς μέσα από την ησυχία του σώματος και τη συγκέντρωση.Δηλαδή να εστιάζει στις σκέψεις του σε συγκεκριμένα αντικείμενα ακολουθώντας το δρόμο (Τάο).Να αποβάλει τις νοητικές ανησυχίες και τις αρνητικές σκέψεις ,μετατρέποντας τες σε Σοφία και να απελευθερωθεί πνευματικά. Το Τσάν είναι η σοφία στη καθημερινή ζωή, έχει άμεση σχέση με τη ζωή και η πρακτική του στοχεύει να διευκολύνει τους ανθρώπους να ζήσουν μια φυσική, απλή ζωή με ηρεμία και γαλήνη.