Τι είναι το Chan

Το Chan βοηθά να χαλαρώσει ο Νους και να απελευθερωθούμε από τους περιορισμούς, ώστε να βιώνουμε το παρόν. Αυτό σημαίνει να παρατηρούμε με ησυχία, συγκεντρωμένοι. Το Chan είναι μια αρχαία Ινδική πρακτική και είναι ιδιαίτερα σημαντική στην καθημερινή ζωή. Το Chan είναι μία μορφή ηρεμίας και ο σκοπός του είναι μέσα από την άσκηση να αποβάλει την εσωτερική παρέμβαση και τους εξωτερικούς πειρασμούς μέσα από την ησυχία του σώματος και τη συγκέντρωση. Δηλαδή να εστιάζει στις σκέψεις του σε συγκεκριμένα αντικείμενα ακολουθώντας το δρόμο (Ταο). Να αποβάλει τις νοητικές ανησυχίες και τις αρνητικές σκέψεις ,μετατρέποντας τες σε Σοφία και να απελευθερωθεί πνευματικά. Το Chan είναι η Σοφία στη καθημερινή ζωή, έχει άμεση σχέση με τη ζωή και η πρακτική του στοχεύει να διευκολύνει τους ανθρώπους να ζήσουν μια φυσική, απλή ζωή με ηρεμία και γαλήνη.