Πρόγραμμα Μαθηματων Κung Fu -Qi Gong

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
   ΠΡΩΙΝΟ   ΤΜΗΜΑ    ΠΡΩΙΝΟ     ΤΜΗΜΑ    ΠΡΩΙΝΟ   ΤΜΗΜΑ
  wing chun  10:15-11:15          -
  shaolin
11:15-12:15 
   
wing chun
10:15-11:15
       -
  shaolin
11:15-12:15
 
   
  ΠΑΙΔΙΚΟ     ΤΜΗΜΑ    ΠΑΙΔΙΚΟ     ΤΜΗΜΑ   ΠΑΙΔΙΚΟ     ΤΜΗΜΑ   ΠΑΙΔΙΚΟ       ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟ   ΤΜΗΜΑ  
    shaolin
17:00-18:00
         -
 wing chun
18:00 -19:00
 
 wing chun
18:00-19:00 
 
    shaolin
17:00-18:00
 wing chun 18:00-19:00     shaolin
17:00-18:00
 
   ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ    ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ    ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ    TΜΗΜΑ     ΕΝΗΛΙΚΩΝ    ΤΜΗΜΑ   ΕΝΗΛΙΚΩΝ  
    shaolin  19:00-20:00
        - 
wing chun
20:00-21:00
   qi gong 
19:30-20:30
         
    shaolin 
19:00-20:00
        -
 wing chun
20:00-21:00
 wing chun 20:00-21:00    shaolin 
18:00-19:00
        -
   qi gong
19:00-20:00