Πρόγραμμα Μαθηματων Gung Fu -Qi Gong

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
 ΠΡΩΙΝΟ   ΤΜΗΜΑ    ΠΡΩΙΝΟ       ΤΜΗΜΑ     ΠΡΩΙΝΟ  ΤΜΗΜΑ
           
  ΠΑΙΔΙΚΟ     ΤΜΗΜΑ    ΠΑΙΔΙΚΟ     ΤΜΗΜΑ   ΠΑΙΔΙΚΟ    ΤΜΗΜΑ  ΠΑΙΔΙΚΟ      ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  
    shaolin
17:00-18:00
         -
 wing chun
18:00 -19:00
 
 wing chun
18:00-19:00 
 
    shaolin
17:00-18:00
 wing chun 18:00-19:00      shaolin
17:00-18:00
 
   ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ    ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ    ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ     TΜΗΜΑ     ΕΝΗΛΙΚΩΝ    ΤΜΗΜΑ   ΕΝΗΛΙΚΩΝ  
    shaolin  19:05-20:05
        - 
wing chun
20:15-21:15
   qi gong 
19:05-20:05
         -
 wing chun
 20:15-21:15
    shaolin  19:05-20:05
        -
 wing chun
 20:15-21:15
    qi gong
 19:05-20:05
        -       
 wing chun
20:15-21:15  
    shaolin
 18:30-19:30