Τα τρία φιλοσοφικά χαρακτηριστικά του Wing Chun

    Βουδισμός : Ο τρόπος μέσω του οποίου καθαρίζει το μυαλό κι είναι ανοιχτό σε κάθε νέα διδασκαλία που δίνεται μέσω του συστήματος Wing Chun. Ο μαθητής πρέπει να δουλεύει υπομονετικά για να επέλθει η πρόοδος. H συνεχής εξάσκηση των λεπτών κινήσεων, της ισορροπίας, της σταθερότητας, του συντονισμού, της χαλάρωσης, της σωστής αναπνοής και του βλέμματος διδάσκει την ανεξαρτησία, τη δύναμη της θέλησης και την αποφασιστικότητα.

    Ταοϊσμός: Ο τρόπος της χρήσης της δύναμης χωρίς κόπο στις κινήσεις μέσω του Yin-Yang. Ο μαθητής αποδέχεται τις αντιθέσεις της φύσης (το σκληρό με το μαλακό). Η απαλότητα κι η ελαστικότητα δεν θεωρούνται αδυναμία, αλλά υπεροχή η οποία νικά την ωμή βία. Η εξάσκηση αποφέρει ευελιξία και προσαρμοστικότητα.

    Κομφουκιανισμος: Η πειθαρχία που απαιτείται για τη σοβαρή συστηματική εκπαίδευση. Ο μαθητής πρέπει να εκτιμά το δάσκαλο, κι αυτός, με τη σειρά του, πρέπει να φανεί αντάξιος αυτής της αναγνώρισης και να αναλάβει τη φροντίδα του νεώτερου, ώστε να παρέχει την ανάλογη βοήθεια.