Τα πέντε στάδια της μάχης

 
1. Προετοιμασία: Πριν το στάδιο επαφής:
Φύλαξη, κεντρικής γραμμής, ουδέτερη θέση, χωρίς επαφή. Ο μαθητής χρησιμοποιεί οπτικά αντανακλαστικά.
 
2. Επαφή:
 Ο μαθητής χρησιμοποιεί αντανακλαστικά οπτικά και αφής με χέρια (ChiSao) και πόδια (ChiJerk), αλλά μόνο στα άκρα και όχι στον κορμό ή στο κεφάλι, ενώ  συνεχίζει την κάλυψη της κεντρικής του γραμμής.
 
3. Ανταλλαγή:
Ο μαθητής χρησιμοποιεί όλα τα παραπάνω αντανακλαστικά (ChiSao, ChiJerk), όμως επιτίθεται σε ζωτικά σημεία στο σώμα και στο κεφάλι.
 
4. Υποχώρηση:
Αναδιοργάνωση ή υποχώρηση διαγώνια βήματα πίσω με κάλυψη της κεντρικής γραμμής.
 
5. Καταδίωξη:
Όπου χρησιμοποιεί οπτικά αντανακλαστικά, και τεχνικές εισόδου (Entry).