Βασικές αρχές

  1. Προστασία της κεντρικής γραμμής
  2. Οικονομία στις κινήσεις
  3. Αντανακλαστικά επαφής: (Chi Sao)
  4. Εστιάζουμε την προσοχή στον αγκώνα ή στα γόνατα(εξαρτάται από την απόσταση)
  5. Αποφυγή της δύναμης του αντιπάλουμε πλάγια βήματα ή διαγώνια
  6. Εκπαίδευση για να μπορούμε να χρησιμοποιούμε και τα δυο χέρια στην μάχη
  7. Χρησιμοποιούμε σημεία πίεσης ώστε οι τεχνικές να είναι αποτελεσματικές
  8. Χτύπημα στο κοντινότερο στόχο του αντιπάλου (αναλόγως την στάση του)