Οφέλη του Wing Chun

 
 
 
1.  Yγεία – Σωματική ενδυνάμωση
2.  Βελτίωση συντονισμού και συγχρονισμένων κινήσεων
3.  Αυτοσεβασμός – Αυτογνωσία 
4.  Βελτίωση φυσικής κατάστασης
5.  Εκμάθηση τεχνικών αυτοάμυνας
6.  Αισθητή μείωση του άγχους
7.  Καλύτερα αντανακλαστικά
8.  Βελτίωση της αυτοεκτίμησης
9.  Αυτοσυγκέντρωση
10.Πειθαρχία
11.Αύξηση της αυτοπεποίθησης
12.Αισθητή βελτίωση της ταχύτητας
13.Αμεσότητα – Ετοιμότητα