Βασικές αρχές κι οφέλη

Βασικές αρχές

Προστασία της κεντρικής γραμμής Οικονομία στις κινήσεις Αντανακλαστικά επαφής: (Chi Sao) Εστιάζουμε την προσοχή στον αγκώνα ή στα γόνατα(εξαρτάται από την απόσταση) Αποφυγή της δύναμης του...
Διαβάστε περισσότερα

Οφέλη του Wing Chun

      1.  Yγεία – Σωματική ενδυνάμωση 2.  Βελτίωση συντονισμού και συγχρονισμένων κινήσεων 3.  Αυτοσεβασμός – Αυτογνωσία  4.  Βελτίωση φυσικής...
Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική της μάχης

Χρησιμοποιούμε την τεχνική εισόδου (entry) Επίθεση στο άνοιγμα Παγίδευση του αγκώνα Επίθεση στην ισορροπία Καθήλωση των χεριών στην τυφλή πλευρά Έλεγχος της τυφλής πλευράς Κάλυψη της...
Διαβάστε περισσότερα